Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag 29. september klokka 11 er det gudstjeneste med barnekirke og kirkekaffe. Pastor Siri Iversen taler fra Lukas 15 om den forsvunne mynten. Vel møtt!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør