Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag 24. november klokka 11 er det gudstjeneste med barnekirke og kirkekaffe. Vi fortsetter taleserien "Reisen til julekjernen". Vel møtt!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør