Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag 19. januar klokka 11 er det gudstjeneste med barnekirke og kirkekaffe. Pastor Siri Iversen taler!
NB! Menighetsmøte i etterkant av gudstjenesten. Vel møtt!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør