Nordland kaller...

Nordland kaller...

Har du tid å investere, er håndverker eller litt praktisk anlagt? Liker du å velsigne og gjøre en forskjell? Da trenger Ungdom i Oppdrag Nordland din hjelp!

Kjære folk på Flekkerøy: i Misjonsmenigheten, Kirka og Bedehuset - og velkommen også om du ikke er med i noen av disse!

VI TRENGER OG ØNSKER OSS PRAKTISK HJELP! Har du tid å investere, er håndtverker eller litt praktisk anlagt? Liker du å velsigne og gjøre en forskjell?

Da er du velkommen nordover de to siste ukene i september! Vi har satt av to uker fra 19. september - 1. oktober til dugnad / praktisk arbeid. Du er velkommen til å sette av tre eller flere dager i denne perioden, enten alene eller med andre og ta turen. Vi sørger for mat og opphold, men du står for reisen :-) I tillegg vil du møte flott natur, flotte mennesker og sterke historier. Ta fly til Bodø, tog til Fauske eller fyll opp en bil! Jeg spør frimodig …

- Fordi vi bor i et område med store kontraster til Flekkerøya, med få og noen steder ingen kristne. Menighetene i regionen heier på oss, men de er ofte små og har begrenset med ressurser som kan bidra. Vi er priviligerte og synes dette er veldig spennende. Men vi bærer et stort ansvar, vi er få og til tider slitne!

HVEM SPØR? Jeg, Gro Torvaldsen Rykkelid er oppvokst på Øya og gift med Øystein fra fastlandet. Vi har 3 voksne jenter og har bodd snart 30 år nord for polarsirkelen! I 1999 opplevde vi et kall til et tverrkirkelig arbeid i landsdelen og var med på å starte Ungdom i Oppdrag på Engavågen, 3 timer sør for Bodø. Nå har Annika og Sondre Neverdal, en familie med snart 3 barn, tatt over lederansvaret, mens Øystein og meg prøver å følge opp og jobber med videreutvikling av stedet og arbeidet.

ÅPNE DØRER OG GUDS TYDELIGE LEDELSE… Etter 20 år på Engavågen i Meløy strandet lang prosess for å kjøpe skolen vi leide, og vi endte opp med å kjøpte et mer enn dobbelt så stort senter på Røsvik til halve prisen. Vi flyttet alt og etablerte oss på nytt 1,5 timer nord for Bodø.

HVA GJØR VI HER? UIO Nordland driver Internasjonal bibelskole (DTS), leirer for barn og ungdom, utadrettet arbeid i hele landsdelen, team og misjonsvirksomhet og sender ut mange misjonærer. Vi er med på å skape tro i en landsdel hvor svært få går i kirker, hvor det nesten ikke finnes bedehus, og hvor de fleste kristne leirsted er solgt. Vi jobber på tvers av alle menighets-grenser. Gjennom ulike arrangement og virksomheter er vi med på å gi håp og bety en forskjell. Vi driver kafe og galleri, og i August arrangerer vi minifestivalen «Arctic Praise» i kirka. I September er ca 10 stab på plass. DTS’en starter i Oktober. Som mange vet, mottar Ingen UIO mottar lønn, men lever av gaver. Vi for vår del har aldri hatt noen hjemme - menighet i ryggen som har støttet oss. Alle senter er økonomisk selvstendige men Corona gjorde at det meste av aktiviteter, dugnader og innsamlinger ble satt på vent.

HVA STÅR PÅ ARBEIDSLISTA?

• Drenering rundt senter og stabsbolig.
• Maling ute. Vi håper på fint vær - maling av murfasade og eternit plater.
• Skifting av vinduer og kledning (med utlekting og mer isolasjon) på enebolig til stab, samt oppjustering / nybygging av bad.
• Bytte ut lamper. Halleluja, vi har fått sponset lamper, men gamle må fjernes før nye kan settes opp.
• Sanitæranlegg er dårlig og 2 våtrom må renoverer og 2 nye våtrom med dusjer må bygges fra bunnen.
• Køysenger. Vi vil legge til rette for å ta imot flest mulig barn og ungdommer, og ønsker gode senger (gjerne plassbygde/faste) i de største rommene.
• Få liv i sentralvarmeanlegg. Gå gjennom rør og anlegg etter frost (fra før vi kjøpte det), gjøre klart til «vann til vann» varmepumpe.
• Få liv i kjøle og fryserom, legge ny linoleum.
• Skifting av noen dårlige vinduer. (Resten er malt og holder en del år til)
• Be, lage mat, heie på ungdommene våre, oppmuntre…(og sikkert mye annet jeg ikke kommer på akkurat nå!)

Mye har skjedd siden vi kjøpte stedet for tre år siden. To små leiligheter er på plass, alle rommene på senteret er malt, bibliotek, oppholdsrom, kafe, kjøkken, kontorer og det meste på senteret fungerer. Fire nye varmepumper også i drift. Vi har per i dag ikke midler til alt på lista, men hvis dugnadshjelpen kommer på plass vurderer vi lånefinansiering av byggematerialer.

Er dette noe du har lyst til så mail (art@grorykkelid.no) eller ring (99233081) Gro, så avtaler vi nærmere.

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør