Siri Iversen formelt valgt til generalsekretær

Siri Iversen formelt valgt til generalsekretær

Lørdag 28. mai ble vår kjære pastor Siri Iversen valgt som generalsekretær for Misjonskirken Norge med et overveldende flertall. Vi gratulerer!

Tekst og foto: Trond Filberg, Misjonskirken Norge

Klokken 12 lørdag 28. mai, til stående applaus og med et overveldende flertall, valgte Generalforsamlingen Siri Iversen til ny generalsekretær.

Til trampeklapp og et overveldende, nærmest enstemmig resultat fra avstemmingen, valgte Generalforsamlingens rundt 150 delegater pastor Siri Iversen (47) til ny generalsekretær.

Samme kveld ble hun innsatt i gudstjenesten i Kristiansand misjonskirke Salem. Det ble mye glede og mange hellige øyeblikk da Siri ble intervjuet, besvarte troskap til tjenesten, fikk skriftord og kjærlige hilsener, før ledere og forsamlingen bad for henne.

Siri talte ut fra bibelteksten i 2. Korinterbrev 4, vers 5 til 7. Hun var personlig og utfordret, skapte latter og gav uttrykk for takknemlighet og ydmykhet for å trå inn i sin nye tjeneste for kirkesamfunnet.

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør