Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag 5. februar klokka 11 er det gudstjeneste i Solkollen. Marius Hodne taler! Etter gudstjenesten er det familiesamling for småbarnsfamilier. Vel møtt!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør