Årsmøte utsatt

Årsmøte utsatt

Grunnet nye koronarestriksjoner er årsmøtet for Flekkerøy misjonskirke flyttet fra søndag 14. mars til søndag 9. mai klokka 19.30.

På bakgrunn av lokale restriksjoner i Kristiansand kommune må vi utsette årsmøtet i Flekkerøy misjonskirke som var planlagt søndag 14. mars. Ny dato blir søndag 9. mai kl. 19:30. Samme innkalling og saker gjelder.

Valget blir dermed utsatt, og menigheten fortsetter frem til nytt årsmøte med de nåværende medlemmene i lederskapet og valgkomiteen. Menigheten styrer økonomien etter det foreslåtte budsjettet frem til årsmøtet kan vedta dette. 

Det blir vanlige årsmøtesaker med presentasjon av årsmeldinger fra menighetens grupper, regnskap fra 2020, og budsjett for 2021. Det vil også bli holdt valg av lederskapsleder, nye representanter til menighetens lederskap og valgkomité. 

Dokumenter til innkallingen er sendt per e-post til menighetens medlemmer.

Vi i lederskapet gleder oss til denne kvelden og håper på godt oppmøte. Alle er velkommen, men bare menighetens medlemmer har tale- og stemmerett.

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør