Cellegruppestart etter sommerferien

Cellegruppestart etter sommerferien

Cellegruppene starter opp igjen denne uka og damene er først ut torsdag 25. august. Uka etter er det mennene sin tur.

Hver uke åpner vi dørene til våre hjem og deler liv, tvil og tro med hverandre. Cellegruppene består av små felleskap på 6-10 personer, og er med på å gi livsnære relasjoner.

Sammen deler vi livet akkurat sånn som det er, og åpner opp for den gode samtalen. Gjerne over en kopp kaffe eller et enkelt måltid.

I cellegruppene kan hver enkelt bli sett og hørt, og oppmuntret i sin vandring med Jesus. Vi tror at dersom vi bygger mennesker, så bygger vi menighet. En menighet som er rustet for å møte alle livets sesonger, og for å kjenne og følge Jesus under alle omstendigheter.

Ønsker du å delta i en cellegruppe? Du er hjertelig velkommen hos oss!
 

Gutteceller
Møtes torsdager i oddetallsuker
Kontaktperson er Bente Sandal Olsen: solsen80@online.no
Jenteceller
Møtes torsdager i partallsuker
Kontaktperson er Bente Sandal Olsen: solsen80@online.no
 
Blanda grupper (menn og damer sammen)
Møtes onsdager i partallsuker
Kontaktperson er Bente Sandal Olsen: solsen80@online.no
Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør