Bønn for syke

Bønn for syke

Det er "Bønn for syke" i andre etasje på Solkollen annenhver mandag fra 18 til 19 i oddetallsuker. Neste samling blir mandag 6. desember. Vel møtt!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør