Cellegruppe for damer

Cellegruppe for damer

Torsdag 17. november er det cellegruppe for damer rundt om i hjemmene. Har du lyst å bli med i en cellegruppe? Klikk deg inn og les mer!

Hver uke åpner vi dørene til våre hjem og deler liv, tvil og tro med hverandre. Cellegruppene består av små felleskap på 6-10 personer, og er med på å gi livsnære relasjoner.

Sammen deler vi livet akkurat sånn som det er, og åpner opp for den gode samtalen. Gjerne over en kopp kaffe eller et enkelt måltid.

I cellegruppene kan hver enkelt bli sett og hørt, og oppmuntret i sin vandring med Jesus. Vi tror at dersom vi bygger mennesker, så bygger vi menighet. En menighet som er rustet for å møte alle livets sesonger, og for å kjenne og følge Jesus under alle omstendigheter.

Ønsker du å delta i en cellegruppe? Du er hjertelig velkommen hos oss!


Gutteceller
Møtes torsdager i oddetallsuker
Kontaktperson er Bente Sandal Olsen: solsen80@online.no

Jenteceller
Møtes torsdager i partallsuker
Kontaktperson er Bente Sandal Olsen: solsen80@online.no

 

Blanda grupper (menn og damer sammen)
Møtes onsdager i partallsuker
Kontaktperson er Bente Sandal Olsen: solsen80@online.no

Her kan du lese mer om vår visjon og verdier for cellegruppene.

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør