Kom og ta del i alt det Gud har for deg

Kom og ta del i alt det Gud har for deg

Søndag kommer vi sammen og feirer Gudstjeneste. Gudstjenesten varer i ca. 90 minutter og byr på undervisning, fellesskap og god musikk.

Parallelt med gudstjenesten får barna et skreddersydd opplegg med fokus på sang, undervisning, drama, lek og aktiviteter i barnekirka. Vårt mål er å gi barna trygge rammer, hvor de blir sett og kan erfare en levende og omsorgsfull Gud.

Alle våre gudstjenester er på Solkollen barnehage annenhver søndag klokken 11.00. 

Du kan se kalenderen her.

Velkommen som du er til oss!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør