Flekkerøy misjonskirke i media

Flekkerøy misjonskirke i media

Menighetsweekenden i august ble behørig dekket over en tosider i Dagen i september. Les saken her!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør