Gudstjeneste

Gudstjeneste

Neste gudstjeneste er søndag 2. oktober klokka 11 i Solkollen. Rebekka Nilsen taler. Som vanlig blir det barnekirke og kirkekaffe. Vel møtt!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør