Gudstjeneste

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste søndag 19. juni klokka 11. Det blir barnekirke, barnevelsignelse, medlemspresentasjon og kirkekaffe. Stein Bjørkholt taler. Vel møtt!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør