Har du lyst til å bli en fast giver?

Har du lyst til å bli en fast giver?

Flekkerøy misjonskirke baserer sin virksomhet hovedsaklig på frivillige gaver og tilbyr fast givertjeneste for dem som vil være med å støtte økonomisk.

Vi tilbyr fast givertjeneste for deg som går i, eller ønsker å støtte Flekkerøy misjonskirke. Givertjenesten baserer seg på avtalegiro.

Du bestemmer selv hvor mye du vil gi og beløpet kan endres i ettertid om du skulle ønske det. 

Givertjenesten gir også grunnlag for skattefradrag for gaver. 

For inntektsåret 2018 gis det skattefradrag for inntil 40.000 kroner.

For å få skattefradraget må du oppgi ditt fødsels- og personnummer til menigheten og gi minst 500 kroner i løpet av kalenderåret.

Registrer deg for fast givertjeneste her

Har du lyst til å bidra økonomisk med en engangsgave kan du gi din gave til konto: 3000.30.89874.

Tusen takk for din gave!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør