Høstens program

Høstens program

Ny høst gir nye muligheter og i Flekkerøy misjonskirke skjer det mye fram mot jul. Gudstjenester annenhver søndag klokka 11 er bare en liten del av programmet!

Her ser du programmet for Flekkerøy misjonskirke for høsten 2022.

Vi har en fast rytme på gudstjenester annenhver søndag (i oddetallsuker) kl.11.00, men det skjer mye annet også som du kan se her. På de vanlige gudstjenestene er det barnekirke med eget
opplegg for de ulike aldersgruppene etter en felles start. 26.-28. august arrangerer vi menighetstur til Vegårtun. Se hjemmesiden  fløymk.no for mer info.

Vel så viktig for oss er alt som skjer utenom de store fellessamlingene. Vi ønsker at så mange som mulig skal ha tid, overskudd og
mulighet til å være med i et mindre fellesskap, det vi kaller cellegrupper. Dette både for å vokse som troende og for å bli sett, inkludert og få bygge nære relasjoner. Dersom du ønsker å være med i et slikt fellesskap kan du send en mail til Bente S. Olsen på solsen80@online.no

Denne høsten planlegger vi å ha egne samlinger en gang i mnd for voksne i alderen 18-35. Dette kommer det mer info om i august, men ønsket er å skape et møtepunkt midt i en hektisk hverdag og skape relasjoner med andre i samme alder. Dette blir bra!

Flekkerøy misjonskirke har alle fellessamlinger i Solkollen barnehage. Sjekk ut vår hjemmeside fløymk.no og følg
oss gjerne på facebook!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør