Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag 28. november klokka 11 er det igjen klart for gudstjeneste på Solkollen. Lone og Dag taler, og det blir barnekirke og kirkekaffe. Velkommen!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør