Innendørs kveldsmøte

Innendørs kveldsmøte

Søndag 21. februar klokka 19.30 blir det kveldsmøte inne på Solkollen under strengt smittevern. Martin Kolsrud taler. Velkommen!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør