Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag 17. oktober klokka 11 er det igjen klart for gudstjeneste på Solkollen. Det blir barnekirke og kirkekaffe. Velkommen!

Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør