Utendørs gudstjeneste

Utendørs gudstjeneste

Søndag 16. mai blir det igjen utegudstjeneste og barnekirke i Solkollen klokka 11.00. Ta gjerne med egen stol. Velkommen!

Jens Kåre Lindal taler! Det blir også et kort lite menighetsmøte etter utegudstjenesten (vedrørende økt ungdomslederstilling), som informert om i epost til medlemmene.

Følgende råd, utarbeidet av Norges Kristne Råd som felles veileder for alle gudstjenester og kristne møter, bes respekteres:

  • Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
  • God hygiene.
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
Flekkerøy misjonsmenighet
Publiseres med eRedaktør