ungdommmens-takeover

Gudstjeneste 09.juni - Ungdommens takeover

Denne søndagen 11.00 er det ungdommene som styrer.
Daniel Kristoffersen taler, og det blir kiosk etter gudstjenesten.