"Et sted jeg kan komme og være,
for å bli alt det Gud har skapt meg til."

Les mer

Dette skjer fremover

Torsdag 28. september

20:00 - 22:00 Cellegruppe for menn

I hjemmene.

Fredag 29. september

Søndag 1. oktober

10:00 - 10:30 Bønnemøte

Før gudstjenesten - åpne for alle!

11:00 - 12:30 Gudstjeneste

Lasse Harv taler

19:30 - 20:30 Et stille sted

Kveldssamling med stillhet og ettertanke

Irene Svozilik leder. 

Abonner Se hele kalenderen