"Et sted jeg kan komme og være,
for å bli alt det Gud har skapt meg til."

Les mer

Dette skjer fremover

Torsdag 30. november

20:00 - 22:00 Cellegruppe for damer

Søndag 3. desember

17:00 - 30.06.2023 18:30 Julekonsert

20:00 - 30.06.2023 21:30 Julekonsert

Tirsdag 5. desember

18:00 - 19:00 Bønnemøte

Hver tirsdag i sofarommet, 2. etasje, på Solkollen!

Torsdag 7. desember

20:00 - 22:00 Cellegruppe for menn

I hjemmene.

Abonner Se hele kalenderen