"Et sted jeg kan komme og være,
for å bli alt det Gud har skapt meg til."

Les mer

Dette skjer fremover

Søndag 25. februar

19:30 Kveldsmat

Hele menigheten er invitert til kveldsmat, i hjemmene. 
Meld deg som vertskap eller gjest, på http://floymk.no/kveldsmat

Mandag 26. februar

19:00 Unge Voksne på Geitodden

Bønn, lovsang og påfyll for unge voksne i Geitodden kafé. 

Tirsdag 27. februar

18:00 Bønnemøte

Hver uke inviterer vi til bønnemøte i 2.etg i Solkollen. 
Velkommen! 

Søndag 3. mars

11:00 Gudstjeneste

Abonner Se hele kalenderen