"Et sted jeg kan komme og være,
for å bli alt det Gud har skapt meg til."

Les mer

Dette skjer fremover

Fredag 26. april

Søndag 28. april

11:00 Gudstjeneste

13:00 Familiesamling

Hygge og felleskap for barnefamilier etter gudstjenesten

Mandag 29. april

19:30 - 24.04.2024 21:30 Dypere

Tirsdag 30. april

18:00 Bønnemøte

Hver uke inviterer vi til bønnemøte i 2.etg i Solkollen. 
Velkommen! 

Abonner Se hele kalenderen