FEMTIS

Femtis er et samlingspunkt for de som går i 5 trinn.
Det blir arrangert 4 ganger i året (Ofte søndags kveld)
Samlingene varer ca 1 1/2 time og består av:
Andakt, mat, lek, prat i små grupper og kreativ bønn.

De som er med å arrangerer Femtis er foreldre til noen av barna. Når barna begynner i 6 trinn har de samlinger annenhver uke delt inn i jente og gutte grupper. Femtis er en liten «intro» til hva de kan vente seg på 6. trinn.

Kontaktperson:
Bente Sandal Olsen
solsen80@gmail.com