Kom og ta del i alt det Gud har for deg!

Søndag kommer vi sammen og feirer Gudstjeneste. Gudstjenesten varer i ca. 90 minutter og byr på undervisning, fellesskap og god musikk.

Parallelt med gudstjenesten får barna et skreddersydd opplegg med fokus på sang, undervisning, drama, lek og aktiviteter i barnekirka. Vårt mål er å gi barna trygge rammer, hvor de blir sett og kan erfare en levende og omsorgsfull Gud. Les mer om barnekirka her.

Alle våre gudstjenester er på Solkollen barnehage, søndager i oddetallsuker, klokken 11.00. 

Velkommen som du er til oss!

BARNEKIRKA