DYPERE SAMLES HVER MANDAGSKVELD I PARTALLSUKER PÅ SOLKOLLEN 19:30

DA BLIR DET MAT, FELLESKAP, SPENNENDE UNDERVISNING OG FASTE GRUPPER

DYPERE ER ET ARBEID FOR DEG SOM GÅR I 10.KLASSE OG OPPOVER

ÅRET KOSTER 500KR* FOR Å DEKKE MAT OG ANDRE UTGIFTER

VI PLANLEGGER OGSÅ Å REISE PÅ TUR SAMMEN I LØPET AV HØSTEN
(*UTGIFTER FOR TUR KOMMER UTENOM ÅRSKOSTANDDENE)

OPPSTART AV DYPERE-ÅRET 24/25 BLIR 19.AUGUST

MELD DEG PÅ 24/54 ÅRET HER