VELKOMMEN TIL BØNNEMØTER

TIRSDAGER 18:00 I SOFAROMMET PÅ SOLKOLLEN

Du trenger ikke være bønnemenneske for å gå på bønnemøte

Bønnemøte er en åpen arena for deg som vil sette av tid til å være sammen med Gud. Det er veldig vanlig å delta uten å be høyt. Bønnemøte handler ikke om å be med "flotte" ord. Du kan komme "som du er", og be om det du har på hjertet. En time går overraskende fort, men vi avslutter på tida.

Fordelen med felles bønn

Bønn er en viktig grunnstein i vårt fellesskap med Gud. Likevel kan det være vanskelig å sette av tid til å be alene. For mange er det en god hjelp å gjøre det sammen med andre. Bønnemøte er en fin anledning til å reflektere, lytte, og til å bli bevisst på hva som er viktig i livet ditt. Det er også god mulighet for å hente inspirasjon og lærdom fra meninghetens bønnekjemper.

Hva skjer på et bønnemøte?

Programmet er enkelt: Den som leder bønnemøte har en kort åpning, og spiller gjerne av noen sanger underveis. Sammen ber vi for alt arbeidet i menigheten, for lederskap og stab, og for barn og unge. Vi ber også for de andre menighetene, for frivillig arbeid, og folk øya. Hvis noen har bønneemner er det mulighet for å legge det frem for Gud i fellesskapet