LIVSNÆRE RELASJONER I CELLEGRUPPER

Livet har flest hverdager. De kan bli lettere hvis vi deler dem med hverandre. Sammen kan vi vokse og bygge karakter.

 

Hver uke åpner vi dørene til våre hjem og deler liv, tvil og tro med hverandre. Cellegruppene består av små felleskap på 6-10 personer, og er med på å gi livsnære relasjoner.

Sammen deler vi livet akkurat sånn som det er, og åpner opp for den gode samtalen. Gjerne over en kopp kaffe eller et enkelt måltid.

I cellegruppene kan hver enkelt bli sett og hørt, og oppmuntret i sin vandring med Jesus. Vi tror at dersom vi bygger mennesker, så bygger vi menighet. En menighet som er rustet for å møte alle livets sesonger, og for å kjenne og følge Jesus under alle omstendigheter.

Ønsker du å delta i en cellegruppe? Du er hjertelig velkommen hos oss!


Gutteceller
Møtes torsdager i oddetallsuker

Jenteceller
Møtes torsdager i partallsuker

Blanda grupper (menn og damer sammen)
Møtes onsdager i partallsuker

Kontaktperson for cellegrupper: 
Bente Sandal Olsen: bente.sandal.olsen@icloud.com