CroppedImage

Nyansettelse i Flekkerøy misjonskirke

Helene Kvia er fra høsten av ansatt i 45 prosents prosjektstilling med fokus på disippelgjøring og ledertrening i Encounter og Dypere.

Helene kommer med masse god erfaring, spennende idéer og sterkt engasjement, med en særlig oppmerksomhet rettet mot de lengre linjene i unges liv.

Det blir et skifte i staben, fra slik det har vært de siste årene. Fra å ha Erlend Mørk Drønen i ungdomspastorstilling i 75%, har vi fra høsten to ansatte: Daniel Kristoffersen i 30% og Helene Kvia i 45%. Mellom dem fordeles oppgaver knyttet til ledelsen og utviklingen av konfirmantarbeidet, Dypere og Encounter, og arbeid med ungdommer i menigheten generelt. 

Ny ansettelse i Flekkerøy misjonskirke

Les tre kjappe med Helene:

Hvem er du, og hva er din tilknytning til Flekkerøy misjonskirke?
Mor til Julia (16) og Sunniva (13), kona til Eirik og bor på Sildeneset. Jeg har vært i menigheten siden vi flyttet hit for 10 år siden. 

Hva er erfaringene dine fra menighetsarbeid?
Jeg startet som leder 12 år gammel i søndagsskolen i Salem Misjonskirke. Etter det har jeg vært leder i speider, ungdomsarbeid, dansegruppe, studentarbeid, lovsangsarbeid og sikkert litt til. Jeg har vært ansatt både lokalt i menighet og sentralt i Misjonskirken.

Hva håper du skal skje i og gjennom arbeidet du skal lede?
Jeg håper jeg kan være med å legge til rette for at ungdommene i vårt arbeid utvikler en tett relasjon med Jesus, at de får være en del av et oppbyggende og ærlig fellesskap og at de utfordres til å ta del i arbeidet med sine gaver og talenter. Og den dagen de tar steget ut fra Øya, så håper jeg at de har med seg en robust tro. 

Vi i stab og LED er glade for å få Helene med på laget.  Vi ser frem til å samarbeide med henne i oppdraget, så alle mennesker kan få del i det livet Gud har for dem.