sendestipend2

Sendestipend

Vi støtter unge i vår menighet som skal bruke et år på bibelskole, misjon eller lignende.
Se artikkel for mer info og hvordan søke.

SØK OM SENDESTIPEND 

Flekkerøy misjonskirke er opptatt av misjon. Det ligger i navnet. Det er en del av visjonen vår:
Vi vil at alle mennesker skal få del i det livet Gud har for dem.
«Alle mennesker», sier vi, og det må høres som et ekko av Jesus sin misjonsbefaling:
Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler.
All aktivitet knyttet til disippelskap og misjon støtter vi!  

I strategiplanen til Misjonskirken Norge som vi er en del av, er et satsingsområde «sende». Vi vil sende medarbeidere.
Som menighet vil vi derfor støtte våre unge medlemmer som ønsker å bruke et år i misjon, til å utrustes på bibelskole eller lignende opplegg.
Det gjøres helt konkret med en pengegave – et sendestipend.  

Hvor stor støtte det blir er avhengig av mengden søkere, og hvor mye midler som er samlet inn. Blir søknaden godkjent anslår vi et stipend på 2-3000kr. Hvis det blir mange søkere, prioriteres søkere til misjonskirkens egen bibelskole: Ansgar.  

Pengene skal bli brukt til å dekke selve deltakelsen, som betaling av skolepenger, reise, kurskostnad eller lignende.  

Send mail til daniel.a.b@floymk.no med dette enkle søknadskjema utfylt. 

Last ned søknadskjema her