visjonskveld

Visjonskveld 28.jan

Lederskapet inviterer til visjonskveld for Flekkerøy misjonskirke.
Vi kommer sammen for å lytte til Gud og hverandre, og for å la hver enkelts stemme bli hørt når vi snakker om hva vi ønsker og drømmer om for menigheten fremover.

Hensikten er at menigheten får en anledning til felles å sette ord på hvilken retning vi ønsker oss og ser for oss.
Det handler primært om å lytte til hverandre, og sammen lytte til Gud.
Ingenting skal bli bestemt, eller endret – det kommer senere, i andre prosesser.


Fordi vi tror at Gud taler til oss som felleskap, samles vi.
Fordi vi tror at hvert enkelt medlem er nettopp et verdifullt og viktig lem på kroppen, vil vi høre fra den enkelte.

Arbeidsdagen til de ansatte, eller sakslista på neste LED kommer ikke til å revolusjoneres av tankene, idéene og drømmene som blir tatt opp denne kvelden. Dette er ikke forslagskassa. Det er derimot anledningen til å samme drømme, lytte og forhåpentligvis samles rundt hva vi ønsker og drømmer om for menigheten og øya.

Det er tre hovedmål: 1. at hvert enkelt medlem får mulighet til selv sette ord på, og å høre hva «resten», ønsker og drømmer om. 2. At menigheten får eksplisitt satt ord på hva storfelleskapet ønsker 3. At stab, lederskap og øvrige ledere får innblikk i visjon og drømmer blant alle.